Ahoy, Mateys !

Ai pregătit cadoul de Dragobete?

Ce zici de un sejur, de 2 nopți la Pirates Resort, oferit cadou de CoCo!

De Dragobete iubește ca un Pirat adevărat!

 

Tot ce trebuie să faci este să parcurgi pașii următori:

1.Să fii prietenul Piraților - devino fan al paginii de Facebook Pirates Resort https://www.facebook.com/PiratesResort și a paginii restaurantului Insula Piraților https://bit.ly/InsulaPiratilor (dă LIKE)

2.Share celor două pagini de Facebook, a hotelului și a restaurantului

3. Comentează, la această postare, un mesaj de Dragobete și dă tag la 5 prieteni adevărați care știu să aprecieze spiritul Pirates Resort

Invită-ți prietenii să dea Like comentariului tău!

Comentariul cu cele mai multe like-uri va fi câștigător. 

Concursul începe pe 29 ianuarie și se încheie pe 23 februarie 2023, la ora 24:00.

CoCo va anunța câștigătorul premiului de Dragobete (24 februarie 2023)!

 

Citește regulamentul concursului în întregime mai jos.

Nu pot participa la concurs persoanele care au câștigat deja un premiu, pentru sejurul 2023, la Pirates Resort

Iubește ca un Pirat adevărat și câștigă!

 

Regulament

Pirates Resort Dragobete

 

1. Organizator

Organizatorul concursului „Pirates Resort Dragobete” este Pirates Resort, prin compania Noy Business Tranzactions S.R.L. (denumita în continuare „Organizator”) cu sediul în Galați, com. Vânători,  str. Foltanul, nr. 1C, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J17/2444/1994, CUI RO 6266134, adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

 

2. Locul de desfășurare a concursului

Concursul este organizat pe tot cuprinsul României și se desfășoară pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PiratesResort 

 

3. Perioada de desfășurare a concursului

Concursul „Pirates Resort Dragobete” începe pe 29 ianuarie 2023 și se încheie pe 23 februarie 2023, ora 24:00.

Rezultatele se vor afișa pe data de 24 februarie 2023, la ora 16:00 pe pagina de Facebook Pirates Resort https://www.facebook.com/PiratesResort. De asemenea, câștigătorul va primi un mesaj de înștiințare din partea Pirates Resort.

 

4. Înscrierea în concurs

Concursul „Pirates Resort Dragobete” se desfășoară pe pagina de Facebook Pirates Resort. Pentru a participa la concurs, concurenții trebuie:

• Să fii prietenul Piraților - devino fan al paginii de Facebook Pirates Resort https://bit.ly/PiratesResort și a paginii restaurantului Insula Piraților https://bit.ly/InsulaPiratilor (dă LIKE)

• Share celor două pagini de Facebook, a hotelului și a restaurantului

• Comentează, la această postare, un mesaj de Dragobete și dă tag la 5 prieteni adevărați care știu să aprecieze spiritul Pirates Resort. Invită-ți prietenii să dea Like comentariului tău!

Comentariul cu cele mai multe like-uri va fi câștigător. 

Concursul începe pe 29 ianuarie și se încheie pe 23 februarie 2023, la ora 24:00. CoCo va anunța câștigătorul premiului de Dragobete (24 februarie 2023)!

 

Este considerată validă participarea la concurs exclusiv pentru cei care cumulează în mod integral aspectele solicitate și explicate mai sus. Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a concurenților ce nu respectă cerințele concursului.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică, rezidentă în România, indiferent de sex, vârstă, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs persoanele care au câștigat deja un premiu, pentru sejurul 2023, la Pirates Resort, membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora. 

 

6. Desemnarea câștigătorilor

Câștigătorul va fi selectat în funcție de numărul de LIKE-uri atras de comentariul acestuia. Comentariul cu cele mai multe LIKE-uri va câștiga.

Rezultatele vor fi comunicate pe data de 24 februarie 2023, maxim ora 23:00, pe pagina de Facebook Pirates Resort. De asemenea, câștigătorul premiului acordat de către CoCo va primi un mesaj de înștiințare din partea Pirates Resort în maxim 24h de la afișarea rezultatelor.

 

7. Premii

Premiul acordat constă într-un sejur de 2 nopți, pentru două persoane, la Pirates Resort.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte decât cele precizate.

 

8. Protecția datelor personale

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament: participarea la concurs și comunicarea în scop de marketing.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu își va asuma nici o răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera ca acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Pirates Resort sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

 

10. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul nostru www.piratesresort.ro la secțiunea Noutăți. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook Pirates Resort. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament, premiile câștigate nu se vor acorda.